Creepy Text

It was scary, eerie and disturbing.  It was thought provoking, bloodcurdling and creepy.  It kept me awake throughout the night I wanted to take a bath using holy water.  It is not yet Halloween but I recently received a chilling story through text message that says…

Isang gabi, may lalaking nasiraan ng kotse sa isang liblib na bayan sa tapat ng sementeryo na may malaking puno ng balete.  May lumapit na nakaitim na matanda na may ibebentang isang libro sa halagang P2,000.

Namahalan sya pero napilitan syang bilhin dahil sa takot.  Habang nanlilisik ang mga mata, sabi ng matanda na may mahahaba at maiitim na kuko, “hwag mong titingnan ang huling pahina kundi magsisisi ka!”  Tapos nawala ang matanda! Umandar ang kotse.

Sa bahay di sya nakatulog.  Pilit na iniisip ang nangyari sa liblib na lugar.  Kinuha nya ang libro at nanginginig na tiningnan ang huling pahina.  Nakasulat: “National Bookstore P39.50”  Bwahahaha!

You need to drag your mouse on the space in between the quotation marks to see what was written.  Be careful and take a deep breath before you drag your mouse.

Ingat!

1 thought on “Creepy Text

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s